نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
W
Wave Soldering فرآيندی که طي آن بردهای مونتاژ شده به تماس با يک جريان ثابت وتوده گردش کننده لحيم آورده می شوند
Wicking مهاجرت نمک های مس به درون الياف شيشه ماده پايه