نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
S
Screen Printing فرآيندي براي انتقال تصوير بر روي يك سطح با فشردن واسطه اي ( مركب ) از ميان يك توري شابلون شده با يك ماله تيغه اي ( اسكوئيجي/ كاردك )
Silk Screen نشانگان چاپ شده بر روي برد مدارچاپي با مركب اپوكسي . عمومي ترين رنگ هاي مورد استفاده سفيد و زرد هستند
Single Sided Board يك برد مدارچاپي با طرح هادي بر روي فقط يك طرف آن
SMD)Surface Mount Device) قطعه نصب سطحي
Smear انتقال رزين از ماده پايه به سطح طرح هادی در ديواره سوراخ مته کاری شده
SMOBC)Solder Mask Over Bare Copper) لايه محافظ در برابر لحيم بر روي مس. ( گونه اي از ساخت برد مدارچاپي است كه در آن لايه محافظ در برابر لحيم بر روي طرح هادي مسي چاپ مي شود .)
SMT)Surface Mount Technology) فن آوري نصب سطحي . تعريف جامعي از فرآيندها و قطعات كه مونتا‍‍ژ برد مدارچاپي با قطعات بدون پايه را مي سازد
Solder آلياژي كه در دماهاي نسبتا پائين ذوب مي شود و براي اتصال يا پوشاندن فلزات با نقاط ذوب بالا بكار مي رود . يك آلياژ فلزي با دماي ذوب زير 427 ºC (800 ºF)