نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
N
NC Drill دستگاه سوراخ کاری با کنترل عددی برای ايجاد سوراخ هايی با مکان دقيق که در فايل NC Drill تصريح شده است
Net List فهرستی از قطعات و نقاط اتصال آن ها که به هر خوشه از يک مدار وصل هستند
Node پين يا پايه ای که از طريق هادی ها حداقل دو قطعه به آن وصل می شوند
NPTH سوراخ غير متاليزه