نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
L
Laminate ماده پلاستيکی که معمولا با شيشه يا کاغذ تقويت شده تا حامل روکش مسی باشدکه بر روی آن خطوط مدار ساخته می شود
Laminate Thickness ضخامت ماده پايه پوشيده از فلز ؛ يک يا دو طرفه پيش از هر فرآيند بعدی
Lamination فرآيند ساخت يک صفحه با استفاده از فشار و گرما
Land بخشی از طرح هادی بر روی مدارهای چاپی که برای نصب يا اتصال قطعات طراحی شده اند . پد ( زير پايه ) نيز گفته می شود
Leakage Current مقدار کمی از جريان که از ميان يک ناحيه نارسانا ( دی الکتريک ) و بين دو هادی جاری می شود
Legend ريخت حرف ها و نمادهای روی برد مدارچاپی . برای مثال شماره قطعه ؛ شماره سريال ؛ جای و الگوی جای گذاری قطعات
Line يک ناحيه باريک رسانا بر روی سطح برد مدارچاپی يا لايه داخلی که معمولا مرکب از زمينه ( که پايه های قطعات به آن وصل می شود ) و مسيرها (خطوط ) است
LPI مرکب مايع محافظ در برابر لحيم قابل عکاسی که برای تصوير گری فتوگرافيکی و به منظور کنترل نشست لايه نازک تری نسبت به محافظ از نوع فيلم خشک استفاده می شود