نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
I
In Circuit Test آزمون الکتريکی قطعه ای منفرد يا بخشی از مدار در يک مدارچاپی مونتاژ شده به جای آزمودن تمامی مدار
Insulation Resistance مقاومت الکتريکی يک ماده نارسانا که تحت شرايط ويژه ای مابين دو اتصال ، دو هادی يا ادوات مرجع در ترکيبی متنوع تعيين می شود
Interstital Via Hole يک سوراخ متاليزه توکار ( پوشيده ) با اتصال به دو يا چند لايه هادی در يک برد چند لايه