نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
G
Gerber File فايل داده ای ؛ مورد استفاده برای کنترل يک فتوپلاتر
GI صفحه ای از الياف بافته شده شيشه ای پر شده از رزين پلی ايميد
Gold Finger پايانه طلاکاری شده از يک کانکتور لبه کارت
Ground Plane يک لايه رسانا ؛ يا بخشی از يک لايه رسانا ؛ بکار گرفته شده به عنوان نقطه مبدا برای برگشت مدار ؛ شيلد کردن يا گرفتن گرما