نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
F
Fine Pitch ريز گام به صورت عمومی تر به قطعات نصب سطحی با فاصله 25 mil. يا کمتر ميان پايه ها اطلاق می شود
Finger يک پايانه طلا کاری شده از يک کانکتور لبه کارت
First Article يک قطعه و يا مجموعه نمونه توليد شده پيش از شروع توليد به منظور اطمينان از اينکه توليد کننده توانا به ساخت محصول چنان که الزامات تصريح شده را رعايت نمايد ؛ می باشد
Flux ماده مورد استفاده برای برداشتن اکسيدها از سطوح فلزی و لحيم پذير کردن آن
FR4 صفحه های دير شعله گير ساخته شده از الياف بافته شده شيشه ای پرشده با رزين اپوکسی
Functional Test آزمون الکتريکی ادوات مونتاژ شده الکترونيکی با کارکرد شبيه سازی شده ، ساخته شده بوسيله سخت افزار و نرم افزار آزمايش