نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
D
Deburring فرآيند از بين بردن پليسه ها پس از سوراخکاری برد مدارچاپی
Delamination جدايي ميان لايه ها ي ورق پايه يا ميان صفحه مدارچاپی و پوشش فلزی که از لبه های برد يا لبه سوراخ ها شروع شده ويا به سمت آن گسترش می يابد
Desmear برداشتن رزين ذوب شده بر اثر اصطکاک و زوائد سوراخ کاری از ديواره سوراخ
Dewetting شرايطی که آنگاه بوجود می آيد که لحيم مذاب يک سطح را پوشانده و بعد پس می رود و برجستگی هايي با شکل نامنظم برجا می گذارد ؛ در کنار نواحی که با لايه نازکی از لحيم پوشيده شده و ماده پايه آشکار نيست
DFSM)Dry Film Solder Mask) پوشش محافظ در برابر لحيم ( از نوع ) فيلم خشک
Die تراشه مدار مجتمع به صورت قسمتی يا برشی از يک ويفر کامل
Die Bonder دستگاه جای گذاری که تراشه های مدارمجتمع را بر روی بستری از برد تراشه سرخود نصب می کند
Dielectric يک واسطه نارسانا که فضای ميان دو هادی را پر می کند