نام:
ایمیل:
cover
icon
icon
پیگیری سفارشثبت سفارش
صفحه اصلی > دیکشنری فنی
A
Abrasive Wear سايش ناشي از خراشيدگي
Absolute Filtration اندازه گيري مطلق فيلتراسيون ، قطر بزرگترين ذره کروي که در شرايط مشخص آزمايشي قادر به عبور از فيلتر مي‌باشد
Acid Treating روش قديمي در پالايش روغن که در آن محصولات مياني حاوي روغن پايه درپالايشگاه با اسيد سولفوريک تماس داده مي‌شوند تا رنگ و بو و ديگر خواص آنها بهبود يابد، اين روش سبب توليد محصولات اسيدي جانبي ميشود
Analog Circuit يک مدار الکتريکي که در پاسخ به ورودي اش ، خروجي کمي پيوسته اي را فراهم مي کند
Annular Ring آن بخش از ماده رسانا که بطور کامل اطراف يک سوراخ را گرفته باشد
Artwork شکلی با مقياس دقيق مورد استفاده برای ساخت طرح راهنمای اصلی توليد
Aspect Ratio نسبت ضخامت برد مدارچاپی به قطر کوچک ترين سوراخ
Assembly مجموعه یک واحد کامل از چندین قطعه